Index Samhain 2020

In het laatste nummer van ons jubileumjaar kijken we met oude bekenden terug op 40 jaar Wiccan Rede en Silver Circle, en wat het ons gebracht heeft. Zie hieronder een overzicht van alle bijdragen. We hebben ook ‘gewone’ artikelen, zij het niet zoveel in het Engels deze keer, en weinig boekbesprekingen.
In this last issue of our ‘Ruby Anniversary Year’ we – and people who have known us since a long time – look back on 40 years of Wiccan Rede and Silver Circle, and where it has led to. See the overview of contributions. We also have ‘normal’ articles, though not as many in English this time, and not many reviews.

Artikelen in het Nederlands / Articles in Dutch

Redactioneel – Jana
Laten we niet alleen kijken naar wat er niet meer kan, maar ook naar wat er wel mogelijk is, en hoe we dat kunnen bereiken.
Editorial
We should not just look at what is no longer possible, but also at what still is possible, and how we can reach our goals.

Samhain overpeinzingen – Rhianne
Samhain is de tijd van loslaten en een nieuwe start. Wie was je, wie ben je, wie wil je het komende jaar worden? Passen jouw stereotypes over jezelf nog wel bij je? Welke overtuigingen heb je die je los kunt laten?
Samhain musings
Samhain is the time for letting go and starting anew. Who were you, who are you, who do you want to become in the year to come? Do your stereotypes of yourself still fit? Which convictions do you have that you can let go off?

Creating my own Green Man – Jessica Hayes
Jessica vertelt over het creatieve proces dat – onder andere – leidde tot een kalender en een webshop.
Creating my own Green Man
Jessica tells about the creative process that – among other things – led to a calendar and a webshop.

Rituelen in tijden van corona – Jana
Moeten we, en kunnen we, onze rituele praktijk afstemmen op de veranderingen door (de maatregelen tegen) Covid-19, en hoe dan? Met aandacht voor solo-rituelen, Samhain en herdenken.
Rituals in times of Covid-19
Should we – and can we – attune our ritual practices to the changes caused by (the measures against) Covid-19, and if so: how? Attention for solo rituals, Samhain and commemorating.

Oud nieuws voor verjongingsketels – Samhain 2020 – Medeia
Medeia vermeldt enkele berichten uit de media van de afgelopen periode waarmee lezers desgewenst zelf aan de slag kunnen.
Old news for rejuvenation – Samhain 2020
Medeia mentions some news from the media in the recent past, that readers may use to write their own article if they like.

Articles in English / Artikelen in het Engels

Featuring Casey Giovinco – musings with Morgana
Morgana interviewed Casey and decided that it was probably more informative to share the raw take of the interview.
In samenwerking met Casey Giovinco – mijmeringen met Morgana
Morgana interviewde Casey en kwam tot de conclusie dat het meer zou toevoegen om de ruwe versie van het interview te delen.

Review: Pan’s Daughter – The Magical World of Rosaleen Norton
‘Pan’s Daughter’ is the only biography of Rosaleen Norton and provides the most detailed and authoritative account of her magical beliefs and practices.
Recensie: De dochter van Pan – de magische wereld van Rosaleen Norton
‘Pan’s Daughter’ is de enige biografie van Rosaleen Norton en biedt een zeer gedetailleerd en gezaghebbend verslag van haar magische ideeën en praktijken.

Special: 40 jaar Wiccan Rede

Wiccan Rede in boekvorm, 2003-2010
We vinden het leuk om in het jaar dat Wiccan Rede en Silver Circle 40 jaar bestaan nog eens een blik te werpen op de prachtige vormgeving en de veelzijdige inhoud van het voormalige papieren tijdschrift.
Wiccan Rede as a booklet – 2003-2010
We enjoy – in this Jubilee Year – to see again the gorgeous layouts and the versatile contents of the former paper version of the magazine.

Herinneringen en beschouwingen / Memories and contemplations

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2020
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.