Index – Imbolc 2023

Deze artikelen staan in de editie Imbolc 2023 van het kwartaalblad Wiccan Rede Online. These articles can be found in the Imbolc 2023 edition of the quarterly magazine Wiccan Rede Online.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
De uit Korea geadopteerde Sara Chang maakte ‘een kunstwerk als een sjamanistische reis’ om de verbinding te herstellen met haar geboorteland.
Editorial
Artist Sara Chang, once adopted from Korea, made an ‘art work as a sjamanistic journey’ to heal the connection to her land of birth.

Het jaar rond in jaarfeesten en maanfeesten – Jana
Centraal in wicca staan rituelen, met name die rond de jaarfeesten en bij de maancyclus: de esbats. Na een uitstapje naar de kerkelijke indeling van jaar en dag, kijken we naar de zonnefeesten en landbouwfeesten in het paganisme, en naar hoe je de maancyclus kunt vieren in wicca.
Round the year in seasonal festivals and moon festivals
Pivotal in wicca are the rituals, starting with the ones around the seasons and the moon cycle: the esbats. After a peak view on the Christian division of year and day, we look at the solar and agricultural festivals in Paganism, and how the moon cycle can be celebrated in Wicca.

De betekenis van het labyrint – Abe van der Veen
Het labyrint is een oeroud symbool en ritueel, dat ook nu nog niets van zijn kracht heeft ingeboet. Door de mythe van Theseus en het labyrint te duiden kwam Abe tot een dieper inzicht van dit symbool. Ook deed hij nieuwe inzichten op door de verschillende namen van het labyrint – zoals de ‘Trojaburcht’, ‘muren van Jericho’ en ‘huis van Wieland’- te onderzoeken.
The meaning of the labyrinth
The labyrinth is an ancient symbol and ritual, that has still not lost any of its power. Through interpreting the myth of Theseus and the labyrinth, Abe came to a deeper insight in this symbol. He also gained new insights by researching the names that are used for labyrinths, such as ‘Troj town’, ‘The Walls of Troy’ and ’the house of Wayland’.

De tas van Doreen Valiente – Yoeke (en Morgana)
Eind november organiseerde de Doreen Valiente Foundation de online-lezing ‘Witchcraft on the go’, over Doreen Valientes reistas met magische benodigdheden. Yoeke vertelt hierover vanuit haar perspectief als damestasjeslezer. Morgana belicht nog enkele punten vanuit de Gardneriaanse wicca.
Doreen Valientes bag
In November the Doreen Valiente Foundation organized the online lecure ‘Witchcraft on the go’, on Doreen Valientes travel bag with magical equipmemt. Yoeke tells about it from her perspective as professional reader of handbags. Morgana sheds light on some details from the Gardnerian Wicca.

Volle maan van de overstroming – Loes
Loes wordt geconfronteerd met blokkades en denkt na over gezondheid.
Full moon of the flood
Loes is confronted with blockades and thinks about health.

Articles in English

Wicca, a modern religion in an old robe – Morgana
Morgana looks at the impact of cultural influences and how Wicca has developed in Europe over the last 50+ years.
Wicca, een moderne religie in een oud gewaad
Morgana kijkt naar de impact van culture invloeden en hoe wicca zich in Europa heeft ontwikkeld in de laatste 50 jaar en meer.

Reviews / Recensies

Plantaardig – boek van Th.C.W. Oudemans
Mensen hebben planten altijd als passieve, minderwaardige en ondergeschikte wezens gezien. Ten onrechte.
Vegetable
People have always seen plants as passive, inferior and subordinate beings. Wrongly.

The Golden Bubble – book by Jean M Williams
A book of inspiring pathworkings and rituals rooted in Jean’s experience of humanist psychology, Paganism and the natural world.
De gouden ‘bubbel’
Een boek vol inspirerende pathworkings en rituelen, gegrond in de ervaring van Jean Williams met humanistische psychologie, paganisme en de wereld van de natuur.

The Liminal Odyssey – book by Sande Hart
This ‘Interfaith’ journey of meetings and encounters with many other people, is also a reference guide describing the 12 skills outlined throughout the book.
De Odyssee op de drempel
Deze interreligieuze reisbeschrijving van ontmoetingen met vele andere mensen, is ook een handboek dat de 12 vaardigheden beschrijft die door het boek heen worden uiteengezet.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2023
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.