Redactioneel Beltane 2021

Komende week is het bevrijdingsdag. Het thema vrijheid komt dus uitgebreid ter sprake in de media, en toevallig op een andere manier ook in dit nummer van Wiccan Rede Online. Als land vieren we dat we vrij zijn van bezetting door een buitenlandse mogendheid. Dat we niet elk moment kunnen worden opgepakt of doodgeschoten door een overheid die de macht heeft gegrepen en sommige bevolkingsgroepen op systematische wijze vervolgt. We vieren dat we vrij zijn van bombardementen, van de dreiging van dwangarbeid, en van honger. We staan stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.

Het begrip vrijheid komt in dit nummer van het magazine Wiccan Rede aan bod in drie artikelen: ikzelf combineer het begrip vrijheid met de rechten van de aarde en de natuur. Medeia haalt de ‘Wiccan Rede’ aan: “Acht woorden vormen de Wijze Raad: Doe wat je wilt, mits het niemand schaadt.” Flierefluiter besteedt er een heel artikel aan, en gebruikt een iets andere vertaling: “Acht woorden vormen de Oude Raad: Doe wat je wilt mits het niets schaadt.” Ik ben het met Medeia eens dat dit mooi is, “omdat het laat zien dat wicca een rijke en levende traditie is waarin tekstvarianten en andere verschillen naast elkaar kunnen bestaan en elkaar zelfs in zekere zin aanvullen. Waarin het niet gaat om de letter, maar om de geest.”

Die verschillen zijn ook zichtbaar in de visie die verschillende redactieleden en vaste auteurs hebben op corona en de maatregelen daartegen. Ik wacht ongeduldig op een oproep om me te mogen laten vaccineren, maar Loes is daar niet zo van. Prima. Zolang we maar met elkaar in gesprek blijven (niet per se over corona) en elkaars meningen respecteren!

In dit nummer weer een artikel over een volksgebruik, namelijk de traditie van ‘Kallemooi’ op Schiermonnikoog. Voordat je een ticket voor de boot bestelt, is het handig om te weten dat buitenstaanders niet welkom zijn op Schiermonnikoog als dit oude ritueel wordt uitgeoefend.

In het Engels deze keer een beschouwing over het mystieke pad, een artikel over de heilige plaats waar heksen samenkomen en een onderzoek naar hoe het beeld van heksen in Duitsland in duizend jaar steeds anders was.

Voor alle artikelen: zie de inhoudsopgave.

Ik wens je een gezegend Beltane, en een mooie voorzomer.

Blessed be!
Jana.