Index – Samhain 2015

Welke artikelen staan er in het Samhainnummer van Wiccan Rede Online? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan.

An overview of the articles in this Samhain edition. With summaries and translations of the summaries.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
De documentaire ‘Heksen in Holland’ is klaar. Dank aan iedereen die eraan heeft bijgedragen! In de 35 jaar dat Silver Circle en Wiccan Rede bestaan, is er van alles veranderd. We blijven informatie geven over wicca en hekserij aan belangstellenden.
Editorial
The documentary ‘Heksen in Holland’ is out (at the moment only in Dutch, but we’re working on translations). Thanks to everyone who contributed! In the 35 years of Silver Circle’s and Wiccan Rede’s existence a lot of things have changed. We will go on informing interested people about Wicca and Witchcraft.

“Laat de verschillen maar duidelijk zijn.” Een interview met Bran
Bran was aangesloten bij Gardnerian wicca maar heeft zijn aandacht verlegd naar een vorm van boeddhisme. Hoe kijkt hij terug op wicca en wat kan hij meegeven aan heksen van nu?
“Do show the differences” – interview with Bran
Bran joined Gardnerian wicca in the late ’80’s, but has since shifted his attention to a form of Buddhism. How does he look back on Wicca and what message does he have for Wiccans today?

The Making Of ‘Heksen in Holland’ – Marjolein
Hoe gaat dat in zijn werk: het maken van een documentaire? Marjolein vertelt hoe ‘Heksen in Holland’ tot stand kwam.
The Making Of the ‘Heksen in Holland’ documentary
How does a documentary come to live? Marjolein tells about how the Silver Circle documentary came into existence.

Samhain – Serge van Heel
De jaarcyclus komt ten einde. Serge overdenkt zijn reis van afgelopen zomer naar Engeland.
Samhain
The cycle of the year ends. Serge meditates on his journey to England this Summer.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: het nut van zwijgzaamheid, een pruimenbezweerder en een asperge-orakel, en fruitbomen en betoverende bewoonsters op een kaal en onbewoond eiland.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: the benefit of silence, a plum-charmer and an asparagus oracle, and fruit trees and bewitched residents on a bare and uninhabited island.

Volle maan van de heuvel van de barden 2014 – Loes
Loes bepeinst tijdens haar maandelijkse vollemaanwandeling de balans tussen zelfstandig zijn en samenwerken.
Full moon of Bards Hill 2014
During her monthly full moon walk Loes muses upon the balance between being independent and working together.

Hellowien – Jana
Ineens komen er kinderen langs de deuren in Nederland om Halloween te vieren, terwijl wij toch al het feest van Sint Maarten hebben. Waarom is dat jammer, en wat is er eigenlijk tegen op Halloween?
Hallooween
All of a sudden children in the Netherlands come around for treats at Halloween, in stead of at the Martinmas feast at November 11. Why is that a pity, and what can be said against Halloween?

Articles in English

Wicca in Norway – Stein Jarving and Ninmah
Lene translated and updated an article by Stein Jarving about Wicca in Norway. How did it come to Norway, how did it adapt there and what are recent developments?
Wicca in Noorwegen 
Stein schreef een artikel over wicca in Noorwegen: hoe kwam wicca naar Noorwegen en hoe ontwikkelde het zich daar? Ninmah vertaalde het artikel en geeft de huidige stand van zaken weer.

Man of Honour – Stein Jarving, 1945-2005 – Ole Ullern
Stein, who introduced the pagan religion Wicca in Norway, never gave up his hippie ideals. He was an inspirational pioneer, with many professions.
Man van eer – Stein Jarving, 1945-2005
Stein, die wicca introduceerde in Noorwegen, gaf nooit zijn hippie-idealen op maar bracht ze in praktijk. He was een inspirerende pionier, in vele beroepen.

Recensies / Reviews

The Witches Heart – book by Eileen Smith
The book is the perfect teaching tool for covens to use with their students, or for individual seekers. It explains the basics of Circle, the seasonal holidays and a wide variety of magickal workings that will intrigue both sages and seekers.
Het heksenhart – boek door Eileen Smith
Dit boek is uitermate geschikt als lesmateriaal voor covens die hun studenten willen opleiden en voor individuele zoekers. Het geeft uitleg over de grondbeginselen van wat er in de cirkel gebeurt, de seizoensfeesten en diverse andere magische technieken die zowel gevorderden als beginners zullen aanspreken.

The Play Goes On – book by Zachary Cox, Jean M. Williams and Friends
‘The Companionship of the Rainbow Bridge’ was founded in 1977 as an experimental ritual drama group and continued until 1994. During those years over 40 rituals were written. 23 of those rituals are now presented in this book.
Het spel gaat door – boek van Zachary Cox, Jean M. Williams en vrienden
‘Het gezelschap van de regenboogbrug’ werd opgericht in 1977 als experimentele rituele theatergroep en bestond tot 1994. Gedurende die periode werden 40 rituelen geschreven. 23 daarvan worden gepresenteerd in dit boek.

2016 Witches’ Companion – book edited by Andrea Neff
Two articles per month and four extra give Wiccans and other Pagans food for thought on contemporary issues for the full year 2016.
Heksenmetgezel 2016 – boek geredigeerd door Andrea Neff
Met twee artikelen per maand en nog vier extra hebben heksen en paganisten voldoende leesvoer over hedendaagse onderwerpen voor heel 2016.

The Gospel of Loki – book by Joanne M. Harris
You may have heard other versions of the story, but this is Loki’s own view. “Take it with a pinch of salt, but it’s at least as true as the official version and, dare I say it, more entertaining.”
Het evangelie volgens Loki – boek van Joanne M. Harris
Je hebt misschien al andere versies van het verhaal gehoord, maar dit is Loki’s eigen verhaal. “Neem het met een korreltje zout, maar het is zeker zo waar als de officiële versie en, mag ik dat zeggen, onderhoudender.”

De heksen van Bruegel – boek van Renilde Vervoort
De afbeeldingen van heksen door Pieter Bruegel de Oude hebben het beeld van de heks bepaald. Hij kende tal van navolgers. Renilde Vervoort belicht de beelden én de tijd waarin ze ontstonden. Onzekere tijden.
Bruegels Witches – book by Renilde Vervoort
Pieter Bruegel the Elder first portrayed the witch as we know her today. He had lots of followers. Vervoort illuminates the pictures and the period in which they originate. An insecure period.

The Eternal Return – album by Irfan
Irfan uses ethereal and mystic female vocals in addition with strong male vocals and choirs in combination with an assortment of various traditional and medieval string, wind and percussive instruments
De eeuwige terugkeer – album door Irfan
Irfan gebruikt etherische en mystieke vrouwelijke zangstemmen samen met krachtige mannelijke vocalen en koren, in combinatie met verschillende traditionele en middeleeuwse snaar-, blaas- en percussieinstrumenten.

Naked Harp by Jenny/Omnia
A personal CD dedicated solely to the magickal music of the Harp played by the one and only Harp Fairy herself of Omnia.
‘Naakte harp’ door Jenny/Omnia
Een solo-album met magische muziek van de enige echte harpfee van Omnia zelf: harpiste Jenny van Omnia. 

Agenda en adressen – Morgana
Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats
Heksencafés, moots en meets
The pages on adresses and events.