Redactioneel – Lammas 2023

Als dit tijdschrift nog op papier uitkwam, had je nu een dun boekje in handen. Een typische zomereditie, kun je denken, maar er zijn juist ook superdikke zomerboeken van andere bladen.

Het aantal artikelen in dit Lammasnummer is niet heel groot, en de verscheidenheid aan auteurs ook niet. Maar zie vooral de inhoudsopgave want we hebben echt nog wel wat te bieden aan artikelen en recensies!

We denken nog altijd dat er ruimte is voor een tijdschrift over wicca en vanuit wicca, maar we hebben hulp nodig van de gemeenschap van (ingewijde) heksen in Nederland en in het buitenland. Schrijf een artikel (zie de handleiding Schrijven voor Wiccan Rede Online?), of laat ons weten waarover je zou willen lezen. Input van de lezers – suggesties voor onderwerpen, vragen, tips, wie te interviewen – kan de redactie helpen om nieuwe ideeën op te doen, en om enthousiast te blijven om te schrijven. Op zijn minst kun je een reactie achterlaten onder de artikelen, of reageren op onze Facebookpagina.

We hebben nog geen thema’s uitgekozen voor de volgende jaargang, ook daarvoor zijn ideeën welkom. Maar weet alvast dat dit de deadlines zijn: 29 september voor het Samhainnummer, 29 december voor de editie Imbolc 2024. Die data gelden natuurlijk vooral als je zelf een artikel wilt aanleveren. Heb je suggesties of vragen, stuur die dan meteen of na kort nadenken!

Is er inderdaad nog behoefte aan een tijdschrift over wicca en vanuit wicca? Er zijn immers ook bladen gericht op andere heksen, die niet bij de inwijdingstraditie zijn aangesloten. Maar daarin worden andere onderwerpen belicht, worden andere vragen gesteld en beantwoord, en vooral ook: anders behandeld dan in wicca. Zoals er ook ruimte is voor en behoefte aan die bladen, is die er voor een blad over wicca. Aan de bezoekcijfers te zien worden onze artikelen voor ‘beginners’ goed gevonden. ‘Wat is wicca’, ‘hoe stel ik een ritueel samen voor een jaarfeest’, ‘hoe zit het met heksennamen’.

Wie allang geen beginner meer is, en genoeg boeken voor beginners gelezen heeft, wil graag meer de diepte in. Ook dat bieden wij (en een aantal van die artikelen worden ook veel gelezen), plus recensies over interessante boeken. In het Engels is er meer te vinden, denk aan Pagan Dawn van de Pagan Federation, maar in het Nederlands niet of nauwelijks. Valt Wiccan Rede Online weg, dan valt er een gat.

We wensen jullie allen een gezegend oogstfeest!
Blessed be!
Jana.

Wil je zelf een bijdrage leveren?

Zoals we melden op de pagina Over Wiccan Rede is Gardnerian Wicca de traditie waaruit het blad voortkomt, maar heeft Wiccan Rede al vanaf het begin een plaats geboden aan vertegenwoordigers van andere stromingen in en buiten de wicca.

Wil je zelf ook schrijven voor Wiccan Rede?
Lees dan eerst de richtlijnen: Schrijven voor Wiccan Rede Online?

De deadlines voor 2023 en 2024 zijn:
29 september 2023 voor het Samhainnummer
29 december 2023 voor het Imbolcnummer
29 maart 2024 voor het Beltanenummer
28 juni 2024 voor het Lammasnummer 2024.

De artikelen die we plaatsen geven niet altijd het standpunt van de redactie of individuele redactieleden weer. Wel denken we dat deze artikelen interessant zijn om kennis van te nemen.

Do you want to contribute?

As we explain on the page ‘Over Wiccan Rede’ Gardnerian Wicca is the tradition of which the magazine stems, but since the early days Wiccan Rede has offered a place to representatives of other traditions within and without Wicca.

Want to submit an article?
Please first read the Submission guidelines Wiccan Rede Online

Deadlines for contributing in 2023 and 2024 are:
29 September 2023 for the Samhain issue
29 December 2023 for the Imbolc issue 2024
29 March for the Beltane issue
28 June for the Lammas issue 2024.

The articles that we publish do not always represent the points of view of the editor or individual members of staff. We do think that these articles are interesting to read.