Index Imbolc 2020

Het thema van dit nummer is ‘Verkennen’. Jana begint een zoektocht naar goden en godinnen in de ‘Lage landen’ en geeft antwoord op vragen van beginners in wicca. Loes gaat voor het eerst midden in de nacht op vollemaanswandeling. Rhys herinnert zich het begin van zijn pad in de wicca, en vertelt hoe het verder ging. En er zijn ook terugblikken: naar het begin van Wiccan Rede, 40 jaar geleden, en de uitgave van het belangrijke boek van Ronald Hutton: Triumph of the Moon, 20 jaar terug.
The theme of this issue is ’to explore, to investigate’. Rhys remembers how his path in Wicca started, and how it went further. Jana starts a search for the gods and goddesses of the ‘low lands’. For the first time Loes goes on her full moon walk in the middle of the night. And we look back at the start of Wiccan Rede, 40 years ago, and the first publication of Ronald Huttons Triumph of the Moon, 20 years back.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
Wiccan Rede en Silver Circle bestaan 40 jaar. We weten niet wat de toekomst brengt, maar blijven artikelen schrijven voor beginners en gevorderden.
Editorial
Wiccan Rede and Silver Circle celebrate their 40th anniversary. We don’t know what the future will bring, but will keep beginners and more experienced Witches informed.

EXTRA ARTIKEL:
Onze functie-omschrijving in tijden van crisis – Yoeke
In de wereldgeschiedenis zijn er periodes waarop alles op z’n kop staat. Wij maken zo’n periode mee, op dit moment. Dit is de tijd waar we voor getraind hebben.
Our job description in times of crisis
In the history of the world there have been periodes wherein the world has turned topsy-turvy. We experience such a period, now. This is the time that we have practised for.

Goden en godinnen in de lage landen, deel 1. Verkennen – Jana
Je kunt ‘de God’ en ‘de Godin’ in wicca uitleggen als ‘de god en godin van jouw regio’. Welke godinnen en goden waren er in de lage landen, ‘vroeger’? Deel 1 van een zoektocht in vier afleveringen.
Gods and goddesses in the ‘lowlands’, part 1: exploring
‘The God’ and ’the Goddess’ in Wicca can be seen as ’the gods of your area’. Which goddesses and gods were revered in the low lands, in ’the old times’? Part 1 of a search in four episodes.

Wie niet vraagt, krijgt geen antwoord – Jana
Heb je van wicca/hekserij gehoord en vraag je je af of het iets voor jou is? Weet je zeker dat het de richting is die je op wilt, maar weet je niet hoe je dat aan kunt pakken? Is er iemand in je omgeving die heks wil worden, en wil je daar meer over weten? Stel je vragen, en meestal krijg je antwoord.
If you don’t ask, you won’t get answers
Have you heard of Wicca/Witchcraft but are not sure it is for you? Do you know it is for you, but you don’t know what to do next? Is there someone around you who will become a Witch, and do you want to have more info? Ask, and most times an answer will be provided.

De vier elementen, deel 4. Het raadsel mens: de sleutel zit aan de binnenkant – Ramos
In dit vierde deel van de reeks over de elementen roept Ramos ons ertoe op onze eigen unieke mix verwerkelijken, de eigen persoonlijke geestelijke fingerprint.
The four elements, part 4. The enigma man: the key is on the inside
In the fourth part of his series on the elements, Ramos calls us up to realize our unique mix, the personal spiritual fingerprint.

Volle maan van de overstroming – Loes
Loes gaat op pad tijdens een volledige maansverduistering, in de kou en midden in de nacht. Het thema van deze volle maan is ‘Ik durf’. Is dat wat ze wil en durft ook levensvatbaar?
Full moon of the flood
Loes wanders through the cold in the middle of the night during a total lunar eclipse. The motto of this full moon is ‘I dare’. Is that what she wants and dares viable?

Oud nieuws in de verjongingsketel: Cyprus – Medeia
In de afgelopen periode besteedden enkele media aandacht aan het oude Cyprus. Medeia herinnerde zich dat Gerald Gardner ook iets met dat eiland had.
Old news rejuvenated: Cyprus
Recently some media covered old Cyprus. Medeia remembered that Gerald Gardner also had a connection to the island.

Articles in English

My path to the Craft – Rhys Chisnall
There is an old saying in the Craft, ‘that a Witch is not usually financially wealthy but he or she will always feel rich, rich in experience, rich in knowledge and rich in the friends that they make along the path’.  For Rhys it was the exceptional training that he received that opened up many doors.
Mijn pad naar de ‘Kunde’
Er is een oud gezegde in hekserij, dat een heks meestal niet financieel rijk is, maar dat hij of zij zich altijd rijk zal voelen, in ervaring, in kennis en in de vrienden die hij of zij onderweg maakt. Voor Rhys was het de bijzondere training die hij kreeg die vele deuren opende.

The reality of place and the energy of the land – Gus diZerega
Modern economic theory defines relations between human beings and between human beings and the land increasingly as money relations, devaluating other relations. In reality, rural communities did not simply exist to produce food, but gave their inhabitants meaning and pride in their lives, including shared histories and intertwined lives.
De realiteit/werkelijkheid van de plaats en de energie van het land
Moderne economische theorie definieert relaties tussen mensen onderling en tussen mensen en het land steeds meer in termen van geld, en beschouwt andere relaties als van minder waarde. In werkelijkheid bestonden gemeenschappen op het platteland niet uitsluitend om voedsel te verbouwen. Ze boden de inwoners ook betekenis en trots, gedeelde geschiedenis en verwoven levens.

In memoriam Ko Lankester, 1947-2019 – Mieke Scholten
Obituary for Ko Lankester, High Priest and author of many books on Wicca.
In memoriam: Ko Lankester, 1947-2019
In memoriam voor Ko Lankester, hogepriester en schrijver van veel boeken over wicca.

Silver Circle 40th Jubilee – Morgana
40 years ago Wiccan Rede magazine was launched. Come and join us in the celebration!
Silver Circle – 40-jarig jubileum
Veertig jaar geleden werd het tijdschrift Wiccan Rede gepubliceerd. Kom en vier dat met ons!

Flash from the past – Morgana
How did it all start? Wiccan Rede certainly has been a labour of love, from 1979/1980, up till this retrospective view in 1999, and today.
Nieuwsflits uit het verleden
Hoe begon het allemaal? Wiccan Rede was ‘liefdewerk (oud papier)’, van 1979/1980, tot deze terugblik uit 1999, tot vandaag.

Recensies / Reviews

Magic and Witchery in the Modern West. Celebrating the Twentieth Anniversary of ‘The Triumph of the Moon’
The Triumph of the Moon. A History of Modern Pagan Witchcraft (revised edition): Ronald Hutton
Clive Harper compares both books that have recently been released to mark the twentieth anniversary of the first publication of Ronald Hutton’s ‘The Triumph of the Moon’.
Magie en hekserij in het moderne westen. Opgedragen aan de twintigste verjaardag van ‘The triomf/overwinning van de maan’
De triomf van de maan. Een geschiedenis van moderne paganistische hekserij (herziene editie)
Clive Harper vergelijkt beide boeken die onlangs zijn uitgegeven om de twintigste verjaardag te markeren van de eerste uitgave van het boek van Ronald Hutton.

Mystai – dancing out the mysteries of Dionysos – book by Peter Mark Adams
This book is about an unbroken initiatic tradition of Bacchic mystery rites on the Italian peninsula and especially the role of the priestesses.
Mystai – de mysteries van Dionysos in dans
Dit boek beschrijft de ononderbroken inwijdingstraditie van Dionysische mysterieriten op het Italiaanse schiereiland, en met name de rol van de priesteressen.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2020
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.