Redactioneel – Samhain 2018

Foto Loes

Overgang

“Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu.”
Dank je Wikipedia, net wat ik nodig had om het thema van dit nummer in te leiden. Want hoewel iedere generatie – met recht en reden – meende in een overgangsperiode te leven: onze tijd is er wel echt een van transities. Verandering is er altijd geweest, maar de snelheid van veranderingen in de maatschappij is sterk toegenomen. Een paar generaties geleden kon je je nog voorstellen hoe je verre voorouders geleefd hebben. Honderd jaar terug waren er grote stukken platteland waar vrijwel geen elektrisch licht was, waar het buiten het dorp nog echt donker was. Landbouw was nog kleinschalig en arbeidsintensief, en veel mensen werkten op het land, of anderszins met hun handen.

De veranderingen sindsdien vonden plaats op allerlei terreinen, van vervoer tot gezondheidszorg, en brachten voor- en nadelen mee. Als arbeiderskind kon ik ‘doorleren’, een verworvenheid. Ook positief: antibiotica, de pil, vaccinaties tegen ziekten die vroeger veel slachtoffers maakten. En dat we in het algemeen veel rijker zijn geworden, meer welvaart kennen. Globalisering daarentegen heeft niet alleen voordelen. Dat we via internet direct contact kunnen hebben met gelijkgestemden op heel andere plekken op aarde, is fijn. Dat eigenaren van een klein aantal grote bedrijven alleen geld laten tellen, ten koste van hele ecosystemen en bevolkingsgroepen, en dat ze menen regeringen tot de orde te moeten roepen die hun land en bewoners en natuur willen beschermen, is een uitwas.

De komende jaren kunnen cruciaal zijn voor de mensheid. Is de klimaatverandering nog terug te dringen of binnen de perken te houden? Gaan we over op systemen van landbouw en productie die de bodem intact laten en grondstoffen steeds opnieuw hergebruiken? Wat gaat er gebeuren rond kunstmatige intelligentie, energie, geneeskunde? Hebben we er als maatschappij zeggenschap in? We kunnen in elk geval in onze eigen gemeenschappen verandering teweeg brengen, en laten zien hoe het ook kan, hoe het wel kan. Er zijn voorbeelden genoeg. Broodfondsen waar zzp-ers samen zorg dragen voor zieken, omdat ze zich de hoge lasten niet kunnen veroorloven van ziektekostenverzekeringen bij commerciële bedrijven. Voedselbossen waar omwonenden vrijwillig meehelpen bij aanplant en onderhoud, en waar buurtbewoners kunnen komen plukken. Buurten die samen kleinschalig in hun energie voorzien met zonnepanelen en windmolentjes. Het netwerkmodel van het paganisme verbreidt zich…

Ik wens degenen die macht hebben op de wereld veel wijsheid toe.
En de lezers van dit blad een mooie herfst, en nieuwe kansen in het nieuwe jaar.

Happy Samhain!
Jana.

De inhoudsopgave geeft een overzicht van de artikelen in dit Samhain-nummer.