Index – Beltane 2023

Deze artikelen staan in de editie Imbolc 2023 van het kwartaalblad Wiccan Rede Online. These articles can be found in the Imbolc 2023 edition of the quarterly magazine Wiccan Rede Online.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel: Earth Day 2023 – Jana
Om onze planeet te beschermen, moeten we erin investeren. Een aantal tips, want elke dag is Aardedag!
Editorial: Earth Day 2023
To protect our planet, we have to invest in it. Here are some suggestions, because every day is Earth Day!

Geschiedenis, mythe en verbeelding – Medeia
Naar aanleiding van een aangekondigde tentoonstelling over heksenprocessen in het Groningse Westerwolde liet Medeia haar gedachten gaan over realiteit en mythe in populaire en minder populaire opvattingen over de heksenvervolgingen van de vroegmoderne tijd.
History, myth and imagination
Referring to an announced exhibition on witch trials in the Groninger region Westerwolde, Medeia reflected on reality and myth in popular and less popular conceptions on the witch hunts in the early modern times.

‘The future king’, over de kroning van Charles III en al dan niet paganistische invloeden daarop – Jana
Naar aanleiding van de kroning van Koning Charles III in het Verenigd Koninkrijk op 6 mei kijken we hoe het ook alweer zit met paganisme en koningschap.
The future king, on the coronation of Charles II and possibly Pagan influences on that event
Spurred by the coronation of Charles III on 6 May, we look into Paganism and kingship.

Ritueel van het omcirkeld kruis – Ronald ter Haar
Ronald creëerde deze ritus van het omcirkeld kruis, dat een prachtig symbool kan zijn voor heksen en ook speciaal voor de godin Hekate kan zijn.
Rite of the Encircled Cross
Ronald created this rite that can be a beautiful symbol for Witches, and that can be a special rite for the goddess Hekate.

Volle maan van de havik 2022 – Loes
Wat paardenbloemen, oranje puntjes en Sekhmet met vuur te maken hebben.
Full moon of the Hawk
What dandelions, orange dots and Sekhmet have to do with fire.

Articles in English

The Bahá’í Faith and Wicca – A Comparison of Relevance in Two Emerging Religions – Part 1- Overlapping Circles – Lil L.C. Osborn
The Bahá’í Faith and Wicca – A Comparison of Relevance in Two Emerging Religions – Part 2 – The Goddess and the Maiden – Lil L.C. Osborn
The purpose of this paper is to make comparisons between the growth and potential for further development of the Bahá’í Faith and Wicca in Britain.
The paper begins by outlining the milieu in which both traditions began and notes possible overlaps of individuals and networks. It continues by contrasting motifs of beliefs and values between the two systems and investigates the history of both by arguing that relevance is the driving force in their respective development.
Het Bahá’í-geloof en wicca – een vergelijking tussen twee opkomende religies.
Deel 1 – Overlappende cirkels
Deel 2 – De Godin en de Maagd
Het doel van deze voordracht is om vergelijkingen te maken tussen de groei en de potentie voor verdere ontwikkeling van het Bahá’í-geloof en wicca in Groot-Brittannië.
Het stuk begint met het verkennen van de omgeving waarin beide tradities begonnen en de mogelijke overlappingen tussen personen en netwerken. Daarna vergelijkt het geloofsmotieven en waarden tussen de twee systemen en onderzoekt de geschiedenis van beide, uitgaande van relevatie als drijvende kracht achter de ontwikkeling van beide.

Reviews / Recensies

Magic for Hedge Witches – Sourcing Ingredients, Connection, Spell Building – book by Harmonia Saille
A complete guide for the modern Hedgewitch for beginners and seasoned practitioners. Key is: connection with plants and nature spirits.
Magie voor ‘hedge witches’. Bronmateriaal, verbinding, en het maken van spreuken
Een complete gids voor de moderne ‘heggerijdster’ voor beginners en doorgewinterde heksen. De sleutel is verbinding te maken met planten en natuurgeesten.

Heks! Heks! Heks! – boek van Jente Posthuma
Hertaling van een aantal Overijsselse sagen uit een periode waarin je heks kon worden genoemd omdat je te hard praatte, of kon lezen, of welk smoesje dan ook. Posthuma beschrijft ze met nieuwe blik, verrassend en sprankelend.
Witch! Witch! Witch!
Retelling of some legends from Overijssel, from a period when you could be named witch for any reason. Posthuma writes the stories with a new point of view, surprising and sparkling.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2023
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.