Redactioneel – Samhain 2017

In dit themanummer staat ‘ontmoeting’ centraal. Je kunt je daar van alles bij voorstellen: die ene ontmoeting tussen je ouders, waardoor jij bent ontstaan, een toevallige ontmoeting die je op een richting wees op of naar het pad dat je bewandelt, een ontmoeting met een God/Godin, geleidegeest, totemdier of met een fysiek dier, en natuurlijk de ontmoeting die niet meer mogelijk is omdat die ander er niet meer is.

Je zult inderdaad zulke verhalen aantreffen in deze Wiccan Rede Online. Ik wil er nog een aan toevoegen: een ontmoeting met jezelf. Niet met je spiegelbeeld, het oppervlak dat je uiterlijk weerspiegelt, maar met dat gedeelte dat je liever juist niet ziet: je schaduw.

Hoe pak je dat aan? Misschien weet je al wel waar je ‘verbeterpunten’ liggen. Anderen hebben je er misschien wel eens op aangesproken. Beschouw zulk commentaar als gratis advies. Denk er serieus over na, zeker als het iets is dat meerdere personen, onafhankelijk van elkaar, wel eens tegen je gezegd hebben. Zit er een kern van waarheid in? Kun je er iets aan doen? Doe dat dan, en kijk wat er gebeurt bij toekomstige ontmoetingen.

Weet je van jezelf niet wat je nare trekjes zijn – of denk je dat je die niet hebt? Kijk dan naar een ander, namelijk naar de persoon aan wie je een grote hekel hebt. Waarom ergert die persoon jou zo? Als je daarbij denkt: ‘die persoon is gewoon heel irritant’, dan is dat echt niet altijd zo. Veel anderen zal het onverschillig laten. De eigenschap van die persoon (en wellicht ook bij anderen) waar jij je aan stoort, is er waarschijnlijk een die je bij jezelf onderdrukt. Je hebt die eigenschap, maar je wilt ‘m niet. Je hebt ‘m, maar wilt dat niet onder ogen zien. Je hebt dus ook niet geprobeerd om jezelf op dat punt te verbeteren. Of je hebt het wel geprobeerd, maar het lukte niet en je hebt het daarbij laten zitten in plaats van hulp te zoeken. De mensen die het onverschillig laat, hebben die ene karaktertrek niet, of ze hebben leren omgaan met hun schaduw. Ze spiegelen zich niet aan die ander, omdat ze die reflectie niet meer nodig hebben. Ze projecteren hun nare trekjes niet op een ander. Als jij dat wel doet, ga dan eens te raden bij jezelf. Want voor je het weet heb je die ander verwijten gemaakt die je eigenlijk aan jezelf had moeten adresseren. Je schaduw heeft namelijk de neiging om op ongelegen momenten op te duiken, juist als je ‘m onderdrukt. Het is eerlijker om de ‘schuld’ van je problemen neer te leggen bij de juiste persoon: jezelf. En als je doorhebt wat het probleem is, dan kun je er iets aan doen. Tot op hoge leeftijd – ik heb het zien gebeuren!

Veel wijsheid toegewenst!

Blessed be!
Jana.

De index laat zien welke artikelen er in dit nummer staan.

Thema’s voor de volgende nummers zijn:

Imbolc 2018: Beginnings (deadline voor inleveren artikelen: 1 januari 2018)
Beltaine 2018: Bodies
Lughnasadh 2018: Offers / Sacrifice
Samhain 2018: Overgang