Index – Samhain 2022

Deze artikelen staan in de editie Samhain 2022 van het kwartaalblad Wiccan Rede Online. These articles can be found in the Samhain 2022 edition of the quarterly magazine Wiccan Rede Online.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
De echte horror zit ‘m niet in films op televisie, maar in het nieuws en in de recordtemperaturen tijdens het Halloween-weekend.
Editorial
The real horror is not what can be seen in films on the telly, but what’s in the news and in the record breaking temperatures of this Halloween weekend.

Samhain – zelf een jaarfeest vieren – Merlin
Beltane en Samhain, zomer en winter, zijn scharnierpunten in het jaar. Een van de thema’s van Samhain is de dood, en als onderdeel daarvan kun je kiezen voor de focus op voorouders en cultuur. Dan start de voorbereiding op het zelf vieren van een ritueel.
Samhain – celebrating a seasonal festival by yourself
Beltane and Samhain, Summer and Winter, are turning points in the year. One of Samhain’s themes is death, and as part of that one can choose for a focus on the ancestors and culture. With that, the preparation of the celebration of a ritual starts.

Volle maan van de Klif – Loes
Na 60 jaar op deze aardkloot rondhopsen zitten er wel wat blokkades in het lijf van Loes. Komt goed uit dat het thema deze keer is: opruimen van oude emoties. En lichamelijk blijft ze ook wel fit, al moet dat nu op nieuwe manieren.
Full Moon of the Clif
After dancing around on earth for 60 years, Loes’ body has built up some blockades. So the theme of this moon comes in handy: cleaning old emotions. Bodily she keeps fit, though in other ways than previously, because of covid restrictions.

Samhain – verbinding met de doden – Yoeke
De sluier tussen hier en daar is dun. Maar zijn er ook wetenschappelijk verantwoorde technieken om er doorheen te kijken, zo rond Samhain? Yoeke besprak het bij een high tea.
Samhain – connection with the deceased
The veil between here and there is thin. But are there scientifically solid techniques to watch through the veil, in this Samhain period? Yoeke discussed it over a high tea.

Oud nieuws in de verjongingsketel – Medeia
In de media van de afgelopen periode sprongen voor Medeia vooral de berichten over Champollions ontcijfering van de hiërogliefen eruit. Tot tweehonderd jaar geleden was een mystieke duiding van hiërogliefen in zwang. Ook in het gedachtegoed van de wicca heeft dit zijn sporen nagelaten.
Old news rejuvenated
In the media the reports of Champollions decipherment of the hieroglyphs struck Medeia. Until 200 years ago a mythical interpretation of hieroglyphs was in vogue. That has left its marks in the philosophy of Wicca.

Articles in English

Celebrating 25 Years PFI/Pagan Federation International – Morgana
From a district of PF in 1997, PFI became an Affiliated Organisation of PF. In 2005 the PFI Foundation (Stichting) was established in the Netherlands and officially became a legal entity in its own right. An overview of its history in photos.
25 jaar PFI / Pagan Federation International
Eerst was het een afdeling van de Pagan Federation, daarna werd het een Aangesloten Organisatie van de PF. In 2005 werd de stichting PFI opgericht in Nederland, en werd zo een eigen juridische entiteit. Een overzicht van de geschiedenis in foto’s.

Death – Dave Bracey
If we did not die then there would be no imperative to do anything now, since we would have Eternity to complete it. Life would not be worth getting out of bed for.
Dood
Als we niet dood zouden gaan, zou er geen enkele aanleiding zijn om nu iets te doen, omdat we de eeuwigheid voor ons hadden om het af te maken. Het leven zou het niet waard zijn om elke dag voor op te staan.

Gerald Gardner and Indonesian influences – Morgana
Gardner lived in Malaysia where he compiled a book on ’the Kris and other Malay weapons’. Morgana shares experiences of her visit to Indonesia, and what she has learned about the Kris and indigenous practices.
Gerald Gardner en zijn Indonesische invloeden
Gardner woonde in Maleisië em schreef daar zijn boek over ‘de kris en andere Maleisische wapens’. Morgana vertelt over haar ervaringen tijdens een bezoek aan Indonesië, en wat zij heeft geleerd over de kris en inheemse praktijken.

Reviews / Recensies

Offerkind – boek van Rob Ruggenberg
Deze jeugdroman is gebaseerd op een vondst uit de bronstijd, maar het is een bedacht verhaal dat spannend is en soms gruwelijk, over de reis van Aïn en Kraai van ‘Falwa’ naar ‘Wasnare’.
The sacrificed child
This childrens book / young adult novel (12-14 years) is based on a Bronze Age excavation, but it is fiction. The story of the journey of Aïn and Crow from ‘Falwa’ to ‘Wasnare’ is compelling and by times gruesome.

De heilige natuur – boek van Karen Armstrong
Karen Armstrong schetst hoe in de meeste andere culturen dan de moderne Westerse de relatie met ‘het goddelijke’ of ‘de natuur’ is. En dat we met zo’n beeld niet in de huidige milieucrisis zouden zijn geraakt.
Sacred Nature: Restoring Our Ancient Bond with the Natural World
Karen Armstrong sketches how in most cultures, unlike in the modern Western one, the relation of people with ’the divine’ or ‘Nature’ is. And that with such an image we would not have enrolled in the environmental crisis we are in now.

Jaarwerkboek – In het licht van de maan – boek van Petra Stam
Het Jaarwerkboek van Petra Stam is bedoeld om een heel jaar lang, alle nieuwe en volle maanfases bewust te beleven.
Year workbook – In the Light of the Moon
This workbook by Petra Stam is meant to consciously experience all new and full moon phases.

Op reis met de Tarot – boek van Corrie van Hese Balten
Na een korte inleiding en uitleg over hoe een tarotdeck in elkaar steekt, en hoe je ze kan bestuderen en benaderen, neemt Corrie je inderdaad mee op reis door de tarot.
On a journey with the Tarot
After a short introduction on how tarot decks work, and how one can study and approach them, Corrie takes the reader on a journey through the Tarot.

Senang met de stille kracht – boek van Ivonne Kreule
Dit is zowel een naslagwerk over Javaans cultureel erfgoed als een zelfhulpboek. De tradities en technieken van de Stille Kracht voor balans bieden handvatten voor persoonlijke ontwikkeling.
Senang (comfortable) with the ‘silent power’ or ‘hidden force’ (the knowledge of the Dukun)
This is both a reference work on the cultural inheritance of the isle of Java as a self help book. De traditions and techniques of the Hidden Force for balance also provide handles for personal development.

Webwegwijzer – Jana
Websites that might interest our readers. In this issue: websites on eco-friendly funerals, woodland burial sites, celebrants (Pagan and general)
Interessante websites die we verzamelden voor de lezers, over natuurvriendelijke uitvaarten natuurbegraafplaatsen en over ritueelbegeleiders.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2022
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.