Index Samhain 2013

Welke artikelen staan er in dit nummer? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan.

An overview of the articles in this edition. With summaries and translations of the summaries.

Artikelen in het Nederlands – with summary in English

Redactioneel – Jana
Hét kenmerk van Halloween is blijkbaar dat je je verkleedt. Maar echte heksen kleden zich niet aan, maar uit.
Editorial
Halloween seems to be about dressing up. But real Witches do not dress up; they undress.

Het middelpunt van de cirkel IV – Serge van Heel
We vieren deze dagen het feest van Samhain. We doen onze intrede in de duistere helft van het jaar, een afdaling in de onderwereld. Het gaat hier om een transformatie-aspect.
The Centre of the Circle – IV
These days we celebrate Samhain. We enter the dark half of the year, an entrance into the underworld. It is about transformation. 

Maanwandeling Samhain 2013 = Volle maan van de Klif 29 oktober 2012 – Loes
In de duisternis begint het nieuwe jaar. In het donker van de dag begint de nieuwe dag. Al het nieuwe heeft eerst z’n donkerte nodig, de rust en het naar binnen gekeerde. Eerst het blik naar binnen in je eigen duisternis dan pas kan de goede keus gemaakt worden voor iets nieuws.
Moonwalk Samhain 2013 = Full Moon of the Cliff, 29 October 2012
In the darkness the new year begins. In the dark of the day the new day begins. Everything new first needs it’s darkness, only then can we choose wisely for someting new.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid, Samhain 2013 – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: natuurgraf versus graftuin, ritueel chocolade-eten, jeuk in een kuil, wedstrijdburlen en twee soorten Gouden Dageraad.
Old news rejuvenated in the cauldron, Samhain 2013
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: nature burial site versus graveyard garden, ritual eating of chocolate, itch in a pit, belling-contest and two sorts of Golden Dawn.

Rot toch op met die liefde! – Yoeke
Liefde wordt ons geadviseerd als antwoord op vrijwel alles, we zoeken er naar, we prijzen ons gelukkig als we een glimp van haar gevoeld hebben en we willen haar dolgraag delen met anderen. Waarom?
Get lost with that love!
Love is advised as an answer to almost everything, we search for it, we consider ourselves lucky when we have caught a glimpse of her and we are dying to share her with other people. Why?

Hoodoo – Wendy Rose
Hoodoo is de Afrikaans-Amerikaanse volksmagietraditie zoals deze in onze moderne tijd wordt bedreven. Negentiende-eeuwse hoodoo is een mengvorm van verschillende Afrikaanse, Europese en Native American culturen, wat heeft geresulteerd in een vorm van unieke magie.
Hoodoo
Hoodoo is the African-American folk magic tradition as it is practised in our age. Nineteenth century hoodoo is a mix of several African, European and Native American cultures, what has resulted in a form of unique magic.

Sinterklaas en Zwarte Piet, van heidense oorsprong? – Jana
Achter veel ‘christelijke’ feesten zit nog een ander, heidens verhaal. Ook bij Sinterklaas zijn er heidense elementen aan te wijzen. Is het een van oorsprong heidens feest? En hoe zit het met Zwarte Piet?
Sinterklaas / Santa Claus and Black Pete, of pagan origin?
Behind many ‘Christian’ festivals is another, Pagan story. With Sinterklaas / Santa Claus too. Is it by origin a Pagan/heathen festival? And what about Black Pete?

Webwegwijzer Samhain 2013 – Jana
De webwegwijzer is deze keer uitsluitend gewijd aan het fenomeen Sinterklaas en de discussie over Zwarte Piet.
Web signpost
This time exclusively devoted to the Sinterklaas-phenomenon and the discussion around Black Pete.

Articles in English – met een samenvatting in het Nederlands

GOD-Dess Capital-ISM: How poor women smuggled markets & freedom into Vietnam surrounding communism and changed it to a freer society – Part 1 & Part 2 – Donald Meinshausen
In some communist countries there is nothing but ‘patriotic’ parades, rallies and displays of martial power. But there are exceptions as celebrations and ceremonies are older than governments. And these exceptions can change rules, even in Vietnam.
Godin kapitalisme: hoe arme vrouwen markten en vrijheid communistischVietnam in smokkelden en het veranderden in een vrijere maatschappij. Deel 1 en deel 2.
In sommige communistische landen zijn alleen ‘patriottische’ parades, bijeenkomsten en krijgshaftig machtsvertoon. Maar er zijn uitzonderingen omdat vieringen en ceremoniën ouder zijn dan regeringen. En deze uitzonderingen kunnen de regels wijzigen, zelfs in Vietnam.

Recensies in het Nederlands – with a summary in English

Beschermheer, kind van de wegen, deel 2 – boek van Linda Wormhoudt
In het tweede deel van ‘Kind van de wegen’ slaagt Linda Wormhoudt er wonderwel in de aandacht van de lezer vast te houden en het magische, mythische wereldbeeld opnieuw op te roepen en ons verder te voeren langs andere wegen.
Patron, child of the roads, part 2
In the second part of ‘Child of the roads’ Linda Wormhoudt succeeds miraculously in captioning the attention of the reader and in conjuring up anew the magical, mythical world view and to carry us further along other roads.

Het geheim van Sinterklaas en de kerstman / Luid Geraas / Het Sinterklaasboek
Drie boeken over de oorsprong en/of de geschiedenis van Sinterklaas (en de kerstman. En Zwarte Piet).
‘When Santa was a Shaman’ and two other books on the origin and the history of Sinterklaas / Santa Claus (and Black Pete).

Reviews in English – met een samenvatting in het Nederlands

Of the Wand and the Moon (music)
Review of the albums ‘Emptiness, Emptiness, Emptiness’ and ‘Lucifer’ by Of the Wand and the Moon.
Bespreking van twee albums van de Deense band ‘Of the Wand and the Moon’.

Traditional Witchcraft for Urban Living – book by Melusine Draco
Most Witches today live in flats, inside blocks, in the middle of the city, or in the suburbs. This is one of the few books for the solitary practitioners in the cities.
Traditionele hekserij voor in de stad
De meeste hedendaagse heksen wonen in flats of woningcomplexen in het midden van de stad of in de buitenwijken. Dit is een van de weinige boeken voor de solitaire heksen in de steden.

Blood Sorcery Bible Volume 1 – book by Sorceress Cagliastro
I have come to trust Original Falcon Press. They usually publish cutting-edge books from amazing writers and I have not been disappointed. Until now.
Bloedtoverij-bijbel, deel 1
Ik heb geleerd te vertrouwen op Original Falcon Press. Meestal geven ze boeken uit op het scherpst van de snede, van fantastische schrijvers, en ik ben nog niet teleurgesteld. Tot nu toe.

A teaching handbook for Wiccans & Pagans – book by Thea Sabin
Just having a certain knowledge does not make one a teacher. It helps to learn a little about teaching before you actually take on students. Sabin wrote the Pagan teacher training manual she’d wished she had when she began teaching.
Een handboek lesgeven voor heksen en heidenen
Het hebben van kennis alleen maakt iemand geen docent. Het helpt om wat te leren over doceren voordat je studenten aanneemt. Sabin schreef het handboek dat ze als paganistische leraar had willen hebben toen zij begon les te geven.

Anahita Ancient Persian Goddess – edited by Payam Nabarz
This book is the most extensive study of the figure of Anahita in recent years, and includes new and never published before research.
Anahita, Oud-Perzische Godin
Dit boek is de uitgebreidste studie van Anahita sinds jaren, en bevat nieuw en niet eerder gepubliceerd onderzoek.

Agenda en adressen – Morgana
Arachne’s Web
Heksencafés, moots en meets
Interessante adressen
Moons, Sabbats & Esbats
The pages on adresses and events.  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.