Index Beltane 2019

Thema van dit nummer is: expressie, het naar buiten brengen van de inspiratie. Morgana schreef een beschouwend artikel over wicca als ‘de religie van de zelf-expressie’. Lothanna beschrijft hoe anderen Beltane vieren en Jana hoe je zelf een Beltane-ritueel kunt schrijven. En we zijn blij met Ramos die in een reeks van vier artikelen diep ingaat op de vier (vijf) elementen.
Expression, the expressing of our inspiration, is the theme of this issue. Morgana wrote an essay on Wicca as ’the religion of self-expression’. Lothanna saw other people celebrate Beltane and Jana explains how to write your own Beltane ritual. And we are happy with the series Ramos wrote on the 4 (5) elements.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
De voornaamste expressie van een heks is het vieren van rituelen. Je spreekt je hogere (diepere) zelf aan via je innerlijke kind.
Editorial
The main expression of a Witch is to celebrate rituals. To speak to your higher (deeper) self, you address your inner child.

Een (Beltane-) ritueel samenstellen, iedere heks kan het – Jana
In wicca kun je zelf rituelen schrijven, precies afgestemd op jouw behoeften op het moment, afgestemd op wat jij wilt uitdrukken. Stel jezelf eerst een paar belangrijke vragen en ga dan aan de slag.
Writing a (Beltane) ritual – every Witch can do it – Jana
In Wicca every Witch can write her own rituals, precisely attuned to her own needs at the moment and what she wants to express. First ask yourself a few important questions.

Beltane vieren – Lothanna
Hoe vier jij Beltane? Hier een aantal opties om het mee te vieren.
Celebrating Beltane – Lothanna
How do you celebrate Beltane? Here some options to celebrate it with others.

De vier elementen, aflevering 1 – Ramos
Bij onze rituelen en meditaties staan aarde, lucht, water en vuur centraal. De mens kan niet zonder. Daarom een artikelenreeks in vier afleveringen over de diepere betekenis van de vier (of vijf?) elementen.
The four elements, 1st episode – Ramos
In our rituals and meditations earth, air, water and fire are at the centre. Man cannot do without. Therefore we publish a series on the meaning of the 4 (5) elements.

Volle maan van de Havik – Loes
Loes overdenkt het zuiverende vuur van Beltane. De lichte kant van het jaar begint.
Full Moon of the Hawk – Loes
Loes reflects on the cleansing Beltane fire. The lighter part of the year begins.

Oud nieuws in de verjongingsketel, Beltane 2019 – Medeia
In een kort ‘Oudnieuwsje’ stipt Medeia de recente populariteit van hekserij als media-onderwerp aan, en last een schrijfpauze in.
Old news rejuvenated, Beltane 2019 – Medeia
In a short edition of the ‘Old news’ Medeia mentions the recent popularity of Witchcraft in the media, and starts a writing pause.

Knutselwerk – Jana
In deze zomereditie een paar foto’s ter inspiratie.
Handicraft
In this Summer edition some pictures to inspire you.

Articles in English

Wicca, the Religion of Self-expression – Morgana
Wicca is a simple religion. It is direct. There is little elaboration and above all it is what you make of it. We frequently call it a ‘do-it-yourself’ religion and that really describes the Craft in a nutshell.
Wicca, de religie van de zelf-expressie – Morgana
Wicca is een eenvoudige religie. Het is direct, zonder franje, en bovenal is het wat je er zelf van maakt. We noemen het vaak een ‘doe-het-zelf’-religie, en dat beschrijft hekserij in een notedop.

Strange tales of Aleister Crowley – The Mouth of Hell and the Abbey of Thelema, part 1 – Morgana
Strange tales of Aleister Crowley – The Mouth of Hell and the Abbey of Thelema, part 2 – Morgana
Morgana was drawn to the Fernando Pessoa museum in Lisbon, to research the meeting of Pessoa with Aleister Crowley and his faked suicide at the ‘Boca do inferno’.
Vreemde verhalen over Aleister Crowley – De Hellemond en de Abdij van Thelema, deel 1 en 2 – Morgana
Morgana voelde zich aangetrokken tot het museum over Fernando Pessoa in Lissabon, en verkende de ontmoeting van Aleister Crowley met de dichter, en zijn gefingeerde zelfmoord bij de ‘Boca de inferno’.

As If By Magick: The Dolmen – Katherine Brown-Gurley
Over the years the band has introduced and combined many types of traditional and modern styles to produce their singular music.
Als door toverij: The Dolmen – Katherine Brown-Gurley
Door de jaren heen heeft de band vele traditionele en moderne stijlen gebruikt in hun unieke muziek.

Spring Equinox & May Eve – Morgana
Between March and May we celebrate the Spring or Vernal equinox and May Eve. The Spring Equinox is the releasing of the cosmic springtime whilst May Eve is the midpoint of the tide. The cosmic tides are recognised by pagans and occultists as being powerful and highly influential forces.
De lente-equinox en het meifeest – Morgana
Tussen maart en mei vieren we de lente-equinox en het meifeest. De lente-equinox is als het uitbreken van de kosmische lente terwijl het meifeest het middelpunt is van dat getij. De kosmische getijden worden door heidenen en occultisten overal erkend als sterke en invloedrijke krachten.

Reviews & recensies

Wytches & Cunningfolk – cd by The Dolmen
Het vijftiende album van The Dolmen lijkt een nieuw geluid voort te brengen.
The 15th album of The Dolmen seems to deliver a new sound.

Sekhmet and Bastet: The Feline Powers of Egypt – book by Lesley Jackson
In this new book Lesley Jackson continues her research of Egyptian deities in the form of the feline goddesses, Sekhmet and Bastet.
Sekhmet en Bastet: de katachtige krachten van Egypte – boek door Lesley Jackson
In dit nieuwe boek zet Lesley Jackson haar zoektocht voort naar Egyptische godinnen, namelijk de katachtige godinnen Sekhmet en Bastet.

Viking Chants – cd by Skáld
Een nieuwe groep in het groeiende genre van viking folk brengt haar debuutalbum uit.
A new band in the growing genre of viking folk releases its first album.

Het begin (boek 1 van De bron) – boek van Nora Roberts
De bekende auteur van romantische boeken gooit het over een heel andere boeg met dit eindtijdverhaal. Maar wel met de magische elementen die we van eerder werk kennen.
Year One (first book of the Chronicles of The One) – book by Nora Roberts
The famous author of romantic fiction writes something completely different: this apocalyptic story. It does include the magickal elements we know of her previous books.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2019
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.