One response to “De Wijze Vrouw, Lot of Moeder Dood”

  1. Serge

    Of zou er, naast ons sterfelijke lichaam en vergankelijke ego, bewustzijn in ons zijn dat eeuwig is?