Magie met koorden en knopen

Door: Flierefluiter ©2013

Koorden en knopen worden in de hekserij veel gebruikt voor magisch werk. Hoe oud dit gebruik is valt moeilijk vast te stellen. In een negende-eeuwse tekst wordt gesproken over ‘magische amuletten en bindsels’ maar verder zijn er geen Middeleeuwse bronnen bekend waarin over magie met knopen en koorden gesproken wordt. Wel werden sinds de Oudheid activiteiten als spinnen en weven in heel Europa verbonden met magie. Het gebruik van koorden en knopen stamt dus waarschijnlijk al uit deze tijd.

Na de Middeleeuwen zien we deze vorm van magie vaker voorkomen. In Groot-Brittannië werden heksen geacht de wind te kunnen vangen in een knoop en ze verkochten touwtjes met knopen en wind aan zeelui. Bij windstilte moesten deze de knopen losmaken en dan zou er wind opsteken waarmee ze verder konden zeilen.

Een heks verkoopt gevangen wind. Afbeelding uit 1555

Een heks verkoopt gevangen wind, 1555

Een ander voorbeeld is de zogenaamde heksenladder, een gevlochten touw waar een aantal veren aan is vastgebonden. De oudst bekende heksenladder is gevonden bij het afbreken van een herenhuis in Wellington in 1878. Vermoedelijk is dit koord geknoopt onder het zingen van een spell en had het een beschermende functie.

Koorden binnen Wicca en Hekserij
Binnen Wicca en andere vormen van hekserij worden verschillende koorden gebruikt.
Het meest opvallende koord is datgene dat tijdens rituelen als een soort riem om het middel gedragen word. Het gaat hier om een koord van 4,5 voet lang (137 cm) met een lus aan een uiteinde. De lente van het koord komt overeen met de straal van de magische cirkel en het koord kan dan ook als soort passer gebruikt worden om de cirkel te trekken.
Een ander koord wordt bij de eerste inwijding gebruikt om de ‘maat’ van de inwijdeling te nemen. Dit koord representeert dan de inwijdeling en wordt door de coven bewaard. Vroeger diende dit koord als een soort gijzelaar: als de inwijdeling ooit de coven zou verraden dan kon het gebruikt worden om op magische wijze wraak te nemen. Tegenwoordig wordt dit koord gebruikt om healingsmagie te doen voor de desbetreffende persoon als dat nodig is.

Koordenmagie
Koordenmagie wordt vaak gebruikt om een spell extra krachtig te maken. Hierbij vlecht de heks een koord en zingt hierbij een spell die het doel van de magie verwoordt. Meestal wordt een koord gevlochten van drie of vier draden in een kleur of kleuren die passen bij het doel van de magie. Als het koord klaar is dan wordt het op het pentakel gelegd, om de hals of het middel gedragen door de persoon waar de magie voor is of aan een boomtak gebonden. Als de magie zijn doel bereikt heeft, wordt het koord verbrand of begraven.

Om een koord met drie strengen te vlechten knoop je eerst de drie koorden aan het uiteinde aan elkaar vast. Hierna leg je de drie koorden recht en evenwijdig aan elkaar neer. Dan sla je het rechter koord over het middelste koord heen en vervolgens sla je het linkerkoord over het middelste koord heen. Je gaat zo door met beurtelings het rechter en het linker koord over het middelste koord heen te slaan en zo ontstaat er een vlechtwerk van drie koorden. Als je koord lang genoeg is, knoop je de einden weer aan elkaar vast.

Hoe te vlechten met drie koorden

Vlechten met drie koorden

Een manier om een koord te vlechten met vier strengen is de zogenaamde spiraalplatting. Ook hierbij knoop je eerst de vier koorden aan het uiteinde bij elkaar en legt daarna de koorden recht en evenwijdig aan elkaar voor je neer. Vervolgens leg je het rechterkoord naar links over de middenkoorden. Het linkerkoord gaat over het rechter, achter de middenkoorden langs, en dan door de lus die de rechterstreng gemaakt heeft. Trek de knoop aan. De volgende gaat op precies dezelfde manier. Ook hier wordt na een paar knopen de platting al zichtbaar. Als je koord lang genoeg is knoop je de einden weer aan elkaar vast.

Deze manier van knopen heet de spiraalplatting

Hou er in beide gevallen rekening mee dat de drie of vier koorden die je nodig hebt veel langer moeten zijn dan het koord dat je uiteindelijk na vlechting wilt gaan gebruiken. Neem voor een meter gevlochten koord drie of vier koorden van zeker twee meter lang.

De koorden die je op deze manier gevlochten hebt, bevatten de energie van de spell die je tijdens het vlechten hebt gezongen. Je kunt ze daarna bij je dragen of aan een boomtak hangen.
Je kunt ze ook gebruiken om een heksenladder te maken. Hierbij vlecht je een koord van drie rode koorden en zingt daarbij een toepasselijke spell of chant.

Bijvoorbeeld:

Holy Maiden Huntress, Artemis, Artemis
Maiden, come to me
Silver Shining Wheel of radiance, radiance
Mother, come to me
Ancient Crone of Wisdom, Hekate, Cerridwen,
Old One, come to me

Vervolgens knoop je zeven veren van verschillende vogels aan het koord en bij elke veer spreek je een wens uit zoals:

‘Godin, bescherm mijn huis tegen ongewenst bezoek’ of ‘Godin, maak van dit huis mijn thuis.’

Hierna hang je de heksenladder ergens in je huis op.

Knopenmagie
Als je eenmaal een magisch koord hebt gevlochten kun je het ook verder gebruiken voor knopenmagie. Hierbij veranker je het doel van je magie nog dieper in het koord door er knopen in te leggen. Meestal gebruik je hierbij negen knopen: eerst eentje in het midden, dan aan de beide uiteinden en vervolgens verder via de volgorde die hieronder staat aangegeven.

De volgorde van de knopen in een magisch koord: 2 - 8 - 4 - 6 - 1 - 7 - 5 - 9 - 3

Volgorde van de knopen

Deze vorm van magie is vooral geschikt om processen die al begonnen zijn meer kracht mee te geven, te versnellen en in de gewenste richting te sturen. Dus als je bijvoorbeeld bezig bent met het zoeken naar een baan is deze vorm van magie erg geschikt om het proces te bespoedigen en tot een goed resultaat te laten leiden.

Bij het leggen van elke knoop zeg je een deel van onderstaande knopenspell en je visualiseert wat deze tekst concreet betekent in dit specifieke magische ritueel. Hieronder een voorbeeld voor het zoeken naar werk:

Met de knoop van één
begint mijn magie meteen – visualiseer dat je een sollicitatiebrief schrijft.

Met de knoop van twee
Geef ik snelheid mee – visualiseer dat je brief verzonden wordt.

Met de knoop van drie
geef ik aan voor wie – visualiseer jezelf.

Met de knoop van vier
Haal ik de kracht hier – visualiseer dat je een uitnodiging voor een gesprek krijgt.

Met de knoop van vijf
Groeit zij buiten kijf – visualiseer dat het gesprek goed gaat.

Met de knoop van zes
Snijdt zij als een mes – visualiseer dat de sollicitatiecommissie tevreden is.

Met de knoop van zeven
Wil ik uitkomst geven – visualiseer dat je bericht krijgt dat je aangenomen bent.

Met de knoop van acht
Is mijn magie volbracht – visualiseer dat je de baan hebt.

Met de knoop van negen
Geef ik haar mijn zegen – visualiseer jezelf tevreden aan het werk.

Het maakt op zich niet zoveel uit welke knoop je in het koord legt, maar meestal wordt de knoop hieronder gebruikt bij dit ritueel. Let er op dat het koord tijdens het knopen en de knopenspell niet de grond of het altaar mag raken. Als alle negen knopen er in zitten leg je het koord op het pentakel en zegt:
Zo moet het zijn, Zo zal het zijn, Zo zij het!

De zogenoemde magische knoop

Magische knoop

Vervolgens kun je het koord daar laten liggen, bij je dragen of aan een boomtak hangen.

Je kunt de manier van knopenmagie die hierboven beschreven staat ook met twee koorden doen die je op negen punten aan elkaar knoopt. Die methode kun je toepassen bij liefdesmagie.

Hierbij vlecht je twee koorden waarvan er een jou symboliseert en de andere je gewenste geliefde. Hierna knoop je de twee koorden op negen punten aan elkaar met behulp van de liefdesknoop. Je gebruikt hierbij dezelfde volgorde van knopen en dezelfde knopenspell.

De zogenoemde liefdesknoop

Liefdesknoop

Deze methode kun je ook gebruiken om jezelf weer in balans te krijgen. In dat geval vlecht je eerst een wit en een zwart koord die de tegenstellingen symboliseren die je in balans wilt brengen. Hierna knoop je deze koorden op negen punten met de liefdesknoop aan elkaar.

Een knoop met dezelfde beschermende werking als de heksenladder is de zogenaamde heksenknoop. Deze knoop kun je leggen terwijl je de goden om bescherming vraagt en hem daarna ergens in huis ophangen. Als je het te ingewikkeld vind om hem te knopen dan kun je hem ook op de muur of drempel tekenen.
Let er dan wel op dat je hem in een vloeiende beweging tekent zonder de pen of stift op te tillen.

De zogenaamde heksenknoop

Heksenknoop

Een laatste voorbeeld van knopenmagie is de zogenaamde ‘Harige Duivel’ die wordt gebruikt om problemen op te lossen. Dit gaat met het volgende ritueel:

Trek de cirkel op de gebruikelijke manier en roep de goden op. Hierna ga je voor je altaar zitten met een flink lang koord in je hand. Je vertelt uitgebreid aan de goden wat je probleem is en terwijl je dit doet leg je zonder te kijken een ingewikkelde knoop of knopen in het koord. Dit zijn de ‘harige duivels’. Als je je probleem goed hebt uitgelegd, trek je de knoop of knopen nog eens flink aan.

Hierna mediteer je een tijdje en dan ga je de harige duivel of duivels weer uit de knoop halen. Je denkt hierbij niet na over je probleem of de oplossing ervan, maar zingt een toepasselijke chant zoals:

She changes everything she touches,
everything she touches changes,
changes, touches, changes, touches,
everything we touch changes

Deze knoop heet de harige duivel

Als je alle harige duivels uit het koord hebt gehaald leg je het koord op het pentakel en zegt:
Zo moet het zijn, Zo zal het zijn, Zo zij het !

Hierna kun je het koord begraven of verbranden. Je bedankt de goden, doet het koekjes- en wijnritueel en sluit de cirkel. De oplossing van je probleem zal gedurende de komende dagen of nachten tot je komen.

 

Dit artikel is een hoofdstuk uit het boek Heidense hekserij dat in het najaar verschijnt.

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

3 reacties op Magie met koorden en knopen

  1. johan rommelaere schreef:

    ben eventjes in de knoop geraakt ! 😉

  2. Margriet schreef:

    Interessant en zeer bruikbaar. Dank je wel…

  3. BajorRon schreef:

    Mooi, interessant artikel en met name bedankt voor de uitleg van de ‘spiraalplatting’. Ik had die al eens gezien, was ernaar op zoek voor een projectje maar kon me niet meer herinneren hoe het heette, laat staan hoe hem te maken. Hiermee ben ik goed geholpen!

Reacties zijn gesloten.