Over Wiccan Rede magazine

Logo Wiccan Rede - copyright Merlin Sythove
Wiccan Rede Online is de digitale voortzetting van het Nederlands/Engelse tijdschrift Wiccan Rede dat dertig jaar lang de wereld van wicca en hekserij in kaart bracht.

[See here for an English article on the Background of Wiccan Rede]

Gardnerian wicca is de traditie waaruit het blad voortkomt, maar vanaf het begin heeft Wiccan Rede een plaats geboden aan vertegenwoordigers van andere stromingen in en buiten de wicca. In 2003 werd de vormgeving gewijzigd en vanaf dat moment richtte het tijdschrift zich nadrukkelijk niet alleen op de inwijdingstraditie maar ook op de serieuze solohekserij. Sindsdien is er gestreefd naar een vertegenwoordiging van meerdere stromingen in de redactie, en zijn er columns en artikelen verschenen waarin die grotere variatie blijkt.

Voor een beter begrip van de gebruikte termen is het zinvol om hier de achtergrond toe te lichten van waaruit Wiccan Rede voortkomt.

Wicca of moderne hekserij is een inwijdingstraditie, toegankelijk voor diegenen die priesteres of priester willen worden en het pad van inwijding en training binnen een reguliere coven of heksenkring willen volgen. G.B. Gardner heeft deze stroming, en het woord wicca, voor het eerst gedocumenteerd.

De wicca omvat enerzijds een welomschreven natuurreligie, waarin geloofd wordt in een Godin en een God, en waarin acht jaarfeesten en dertien vollemaansfeesten worden gevierd; anderzijds wordt er gewerkt met magie. Veel mensen gebruiken tegenwoordig ook het woord wicca om uitsluitend de religie mee aan te duiden.

De woorden ‘hekserij’ en ‘solo-hekserij’ worden ook gebruikt door degenen die op individuele basis contact willen maken met de Godin en de God, zonder het pad van inwijding te volgen.

Oude nummers, uit de periode 2003-2010, zijn nog te bestellen op http://www.silvercircle.org/wiccanrede.htm. Artikelen uit de periode 1979-2002, en een enkel artikel uit een recenter, uitverkocht nummer, zijn te vinden op http://www.wiccanrede.silvercircle.org/.

For an English article on the background of Wiccan Rede, see this page.

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , . Bookmark de permalink.