Het Mercurius-Wodan complex – GardenStone

Het Mercurius-Wodan complex
GardenStone
Gigaboek, ISBN 978-90-8548-281-9

Zie ook: http://www.boudicca.de/ (Duits en Engels)
en http://hg-shop.eu/ voor overige boeken van GardenStone

Voorkant van het boek Het Mercurius-Wodan complex

NET ONTVANGEN, april 2011

GardenStone schreef:

“Ongeveer tweeduizend jaar geleden schreef de Romeinse geschiedschrijver Tacitus dat de Germanen boven alles Mercurius vereerden. Daarmee bedoelde hij een Germaanse god die hij met Mercurius gelijkstelde. Omdat Tacitus de naam van die god niet noemde, moest deze geïnterpreteerd worden. Na een flink aantal eeuwen was men het er overeen, dat het Wodan moest zijn. Ook tegenwoordig wordt dit als vanzelfsprekend aangenomen. Hier wordt deze opvatting getoetst aan de hand van de oude bronnen – de uitkomst stelt grote vraagtekens bij die vastgeroeste zienswijze.
Dit boek vereist de bereidheid om platgetreden paden te verlaten om ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden onvooringenomen op de proef te stellen.”

Dit is een klein, compact boekje met zwart-wit illustraties. Met dit boek onderschrijft GardenStone de gedachte dat niet alle goden en godinnen een en hetzelfde zijn. Wat een diversiteit kenden onze voorvaderen!

 

 

Over Morgana

"Morgana is Anglo/Dutch and lives in the Netherlands. She is a practising Gardnerian HPS. Over the years, she has facilitated a variety of Wiccan groups. She is co-editor of the international and bilingual "Wiccan Rede" magazine, which was launched in 1980 and is coordinator of Silver Circle, a Wiccan network in the Netherlands. As International Coordinator for PFI she travels extensively giving talks and workshops about Wicca and Paganism."
Dit bericht is geplaatst in Boeken, Recensies met de tags . Bookmark de permalink.